Kedves leendő 11. évfolyamos tanulónk!

2020-ban érettségi vizsgát kell tenned és ennek sikeres teljesítéséhez az alábbiakban néhány fontos dologról tájékoztatunk. A felsőoktatásba tanulmányi és/vagy érettségi pontok alapján vesznek fel.

  1. A tanulmányi pontszámba az alábbi tantárgyak közül az egyiknek az utolsó két év végi jegyét vinned kell: földrajz, kémia, biológia, fizika.
  2. Az érettségi tárgyak mindegyikéről külön-külön eldöntheted, hogy emelt szintű vagy középszintű érettségit teszel-e belőle. Az emelt szintű érettségihez az iskola biztosítja az emelt óraszámú képzést magyar, matematika, történelem, angol nyelv tantárgyakból, a jelentkezők számától függetlenül, ezen kívül minden tantárgyból, amire megfelelő számú diák jelentkezik. Célszerű emelt szintű felkészítést kérned azokból a tantárgyakból, amikből emelt szintű érettségi vizsgát akarsz tenni. Természetesen jelentkezhetsz emelt szintű érettségire akkor is, ha nem tanulod az adott tantárgyat a magasabb óraszámú csoportban, de ebben az esetben egyénileg kell felkészülnöd.

A mostani jelzésed (érdeklődésed) igényfelmérés. Akkor indítunk emelt óraszámú képzést egy tárgyból, ha van rá érdeklődő (kivétel: magyar, matematika, történelem, angol nyelv). Ha egy tárgyra most egy érdeklődődő jelzés sem érkezik, a tényleges jelentkezéskor nem lesz a tantárgylistában, vagyis azt nem lehet majd felvenni sem most, sem a későbbiekben.


Kedves leendő 12. évfolyamos tanulónk!

Az 5. érettségi tárgy választható. Iskolánkban leggyakoribb ötödiknek választható érettségi tárgyak: informatika, földrajz, etika, rajz és vizuális kultúra. Ezekből a tárgyakból érdeklődés esetén egyéves felkészítést biztosítunk a középszintű érettségire.

A mostani jelzésed (érdeklődésed) igényfelmérés. Akkor indítjuk el a középszintű felkészítőt egy tárgyból, ha van rá érdeklődő. Ha egy tárgyra most egy érdeklődődő jelzés sem érkezik, a tényleges jelentkezéskor nem lesz a tantárgylistában, vagyis azt nem lehet majd felvenni sem most, sem a későbbiekben.


Határidő: március 20.