ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
... ahol jó lenni

:: Felvételi

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

(OM: 102 794)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

leendő diákjaink és szüleik részére
a 2014/2015-ös tanévről

1118 Budapest, XI., Rimaszombati u. 2-8.
tela: 310-2953 fax: 310-2947


e-mail: titkarsag@szig.sulinet.hu

A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN INDULÓ TAGOZATOK,
 VÁLASZTHATÓ NYELVI CSOPORTOK, SZÓBELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK


Tagozat-kódTagozat megnevezése Tagozatra
felvehető gyereklétszám
Idegen nyelvekSzóbeli vizsga követelménye
01Angol nyelvi előkészítő tagozat30 fő francia,
német
Nyelvi és logika készségmérő feladatok magyar nyelven
02Média és humán tagozat15 fő angol
német
Nyelvi és logikai készségmérő feladatok magyar nyelven.
03Természettudományi, biológia tagozat15 fő angol
német
Nyelvi és logikai készségmérő feladatok magyar nyelven.
04Általános tagozat15 fő angol
francia
Nyelvi és logika készségmérő feladatok magyar nyelven
05Művészeti tagozat:
ének
VAGY
rajz
15 főangol,
olasz
Ének: 10 régi és 10 új stílusú népdal a tanuló választása szerint, kottáról olvasás, ritmusgyakorlatok.
Rajz: 4-5 munkát kérünk behozni.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE, PONTSZÁMÍTÁS, RANGSOROLÁS

Az iskolánkba felvételizők felvételi pontszáma három részből tevődik össze.
  1. Figyelembe vesszük az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményt. A közismereti tantárgyakból átlagot számolunk (azaz a készségtárgyak nélkül). Elérhető maximális pontszám: 100
  2. Részt kell venni az egységes követelmények szerint szervezett központi írásbeli felvételin, melynek mindkét tantárgyból az elért százalékos eredményét vesszük figyelembe. Elérhető maximális pontszám: 200
  3. Helyi szóbeli felvételi vizsgát rendezünk minden tagozatunkon. A szóbeli vizsgára azokat hívjuk be, akik az előző két vizsgarészben legalább 140 pontot elértek. A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám: 100

    Azokat a tanulókat rangsoroljuk, akik a maximálisan elérhető 400 pontból legalább 210 pontot teljesítenek. Eltérő pontszámítást alkalmazunk a vizsgálati eredmény és szakértői vélemény alapján az egyes vizsgarészek alól mentesülő tanulók esetében. Ha az egyik írásbeli alól mentesül, a másik pontszámát duplázzuk. Amennyiben a szóbeliség alól mentesül, a szóbeli vizsgát írásban teheti le.
    A mentességeket csak előzetesen benyújtott és a törvényi előírásoknak megfelelő okmányok esetén tudjuk figyelembe venni.

  4. A felvételi eljárás során azonosan teljesítő – azonos összesített pontszámot elért - tanulók közül előnyben kell részesíteni a rangsorolásnál a halmozottan hátrányos helyzetűeket, majd a budapestieket. Ezt követően vehető figyelembe a tanuló sajátos helyzete az alábbi sorrendben: akinek közvetlen hozzátartozója iskolánk dolgozója; akinek testvére járt vagy jár iskolánkba; pedagógus szülő gyermeke. A rangsorolás kizárólag az itt részletezett pontszámítás alapján történik.

SZERETETTEL VÁRJUK LEENDŐ DIÁKJAINKAT!A felvételi tájékoztató letölthető formában: felvtajekozt1415.pdf

OM: 102794


1118 Budapest
Rimaszombati út 2-4.
tel: +36 1 310-2948

ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

Névadónk :: A gimnázium története :: Impresszum :: Jogi nyilatkozat