ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni
Gimnázium
Gróf Széchenyi István (1791-1860)

Széchenyi István Gimnázium
1111 Budapest, Egry József utca 3.
Telefon: +36 1 310-2948, 310-2953
Fax: +36 1 310-2947
E-mail:
A SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM NAPPALI TAGOZATÁNAK HÁZIRENDJE

Házirendünket
  • a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény,
  • a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(V.8.) MKM. rendelet,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
  • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,
  • a tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény,
  • a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 130/1995.(X.26.) Kormányrendelet,
  • a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet,
  • a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II.14.) Fővárosi Közgyűlés rendelet,
  • és a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996.(XII. 20.) Fővárosi Közgyűlés rendelet hatályos jogszabályi keretének megfelelően az intézmény sajátosságai alapján állítottuk össze.
A gimnázium tanári kara.

A közölt tanév rendje csak tervezet, a változtatás jogát fenntartjuk.

:: Történet
2000. július 1-jével a Fővárosi Önkormányzat a XI. kerületi Széchenyi István Gimnázium, az V. kerületi Belvárosi Esti-Levelező Gimnázium és a Mechwart András Vasútközlekedési Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium gimnáziumi képzési feladatainak átvételére új iskolát hozott létre – a Budapest, XI. kerület, Rimaszombati út 2–4. (1118) szám alatti iskolaépületben, a volt Mechwart András Vasútközlekedési Szakközépiskola, Szakmunkásképző és Gimnázium helyén – Fővárosi Nappali és Esti Gimnázium néven.

Az első tanévben 19 nappali, 4 esti és 4 levelező tagozatos osztállyal indult meg az oktatás. Mindegyik iskola hozta hagyományait, pedagógiai elképzeléseit. Az egységes elvek kialakításának első fontos feladata volt az intézmény nevének meghatározása. A névválasztás egyben iránymutatás is, hiszen a legnagyobb magyar nevének felvétele példamutatást, erkölcsi tartást, elkötelezettséget jelent a magyarság és az európai értékek mellett. A Fővárosi Önkormányzat képviselőtestülete elfogadta az iskola tanári karának, diákságának és szülői szervezetének közös egyetértésben történő felterjesztését, és 2001. február 22-én megtartott ülésén jóváhagyta a Széchenyi István Gimnázium elnevezést.

A névfelvétel dátuma: 2001. április 27.
:: Órarendek
A nappali tagozat 2016/2017-es tanévének órarendje: Órarend.
Érvényes: 2016.október 3-tól.

Az esti és levelező tagozat 2016/2017-os tanévének órarendje: Órarend.
Érvényes: 2016. szeptember 12-től.
:: Közösségi szolgálat

2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi szolgálat” elvégzésének igazolása.

„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

A tanulók maguk is jelentkezhetnek a programokra, és láthatják a történéseket (a jelentkezésük elfogadását, illetve a program végeztével az értékelésüket).

Közösségi szolgálat oldala: kozossegiszolgalat.fok.hu
Használati útmutató: kozossegi_szolgalat.pdf
A DÖK

A diákönkormányzat a diákok jogait védő, az iskolai programokat, pályázatokat szervező közösség.
:: Iskolaújság archívum
II. évfolyam, 2011/2012-es tanév
Szám Letöltés
Május (1. szám) szigszo1205.pdf

I. évfolyam, 2010/2011-es tanév
Szám Letöltés
December (1. szám) I1_dec.pdf
Május (2. szám) szigszo1105.pdf

I. évfolyam, 2006/2007-es tanév
Szám Letöltés
November (1. szám) I_1_nov.pdf
December (2. szám) I_2_dec.pdf
Január (3. szám) I_3_jan.pdf
Április (4. szám) I_4_apr.pdf

II. évfolyam, 2007/2008-as tanév
Szám Letöltés
Október (1. szám) II_1_okt.pdf
December (2. szám)  
Február (3. szám)  
Április (4. szám)  
Június (5. szám)  
1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794