ÚJBUDAI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM
...ahol jó lenni... :)
Szülőknek  Szóbeli felvételi követelmények

Nyelvi előkészítő osztály

A szóbeli felvételi vizsgán a tanuló kommunikációs készségét vizsgáljuk. A 10 perces beszélgetés során felmérjük a diákok jártasságát az alábbi témakörök szókincsével kapcsolatban, valamint a nyelvhelyességet is pontozzuk.

Az elvárt szint: B1, tehát a tanuló már elsajátította egy Pre-Intermediate szintű tankönyv anyagát!

A szóbeli elbeszélgetés két részből áll. A ráhangolódást segítő bemelegítő kérdések után a felvételiző három különböző témakört érintve társalog a kérdező tanárral. A második feladat képleírás, melyhez hozzáfűzi saját gondolatait is a témával kapcsolatban.

Az értékelés szempontjai:

 1. Beszédértés
 2. Szókincs
 3. Nyelvhelyesség
 4. Kommunikatív készség
 5. Kiejtés

A feladatok az alábbi témaköröket érintik:

 1. Személyes vonatkozások, család: A vizsgázó személye, családja; A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
 2. Ember és társadalom: A másik ember külső és belső jellemzése; Baráti kör; Ünnepek, családi ünnepek; Öltözködés, divat; Vásárlás.
 3. Környezetünk: Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása); A városi és a vidéki élet összehasonlítása; Időjárás.
 4. Az iskola: Saját iskolájának bemutatása; Tantárgyak, órarend.
 5. A munka világa: Diákmunka, nyári munkavállalás.
 6. Életmód: Napirend; Az egészséges életmód (a helyes és helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe). Étkezési szokások a családban; Ételek, kedvenc ételek. Étkezés éttermekben, gyorséttermekben.
 7. Szabadidő, művelődés, szórakozás: Szabadidős elfoglaltságok; Mozi, koncert, stb.; Sportolás; Olvasás, TV, számítógép.
 8. Utazás, turizmus: A közlekedés eszközei; Utazási előkészületek.

Igeidők, nyelvtan:

Present Simple; Present Continuous; Past Simple; Past Continuous; Present Perfect; a going to szerkezet; a létige alakjai a fent említett igeidőkben; there is/there are; have és have got; can/could; have to/must; személyes, birtokos névmások; helyet, időt kifejező elöljárószavak; melléknevek fokozása, alap - és középfokú összehasonlítások; megszámlálható/megszámlálhatatlan főnevek; some/any, much/many; kérdőszavak; Do you like….?/ Would you like …?; Conditional I; Conditional II


Média tagozat

A média tagozat szóbeli vizsgája két hangsúlyos részből tevődik össze. A 10 perces beszélgetés első felében mozgóképi szövegértés felmérése zajlik. A felvételiző négy előre megadott filmmel kapcsolatban kaphat kizárólag elemző jellegű kérdéseket. Alapszintű kérdésekre lehet számítani: például karakterek jellemzőivel, karakterfejlődéssel, filmbeli ellentétek kialakulásával kapcsolatban. A szóbeli vizsga teljesítéséhez tehát elengedhetetlen az alábbi négy film megtekintése:

A felvételi második felében egy képet kapnak kézhez a felvételizők. A képen egy filmplakát vagy egy egészestés filmből kivágott képkocka lesz. A felvételi elbeszélgetés pedig a képek hatásmechanizmusával kapcsolatban folyik.

Amennyiben a szóbeli vizsga folyamán kiderül, hogy a fenti négy film megtekintése elmaradt, a vizsga a felkészülés hiánya miatt félbeszakad. A vizsgázó nem érdemel pontot a teljesítményére.


Művészeti tagozat (rajz)

A tanuló a szóbeli felvételi vizsgára hozzon magával portfóliót (korábban készült munkáiból összeválogatott gyűjteményt), amely minimum 5, maximum 10 munkát tartalmaz. A munkák mérete nincs korlátozva, a témák és technikák szabadon választhatóak, de lehetőség szerint mutassák be a tanulók tudását, érdeklődési körét, technikai ismereteit. A beszélgetés során elemezze, értékelje alkotásait, indokolja az adott téma, és technika választását. A beszélgetés kiterjed a tanuló elképzeléseire és tájékozottságára a művészetekkel kapcsolatban (kedvenc stílus, alkotó, múzeumok, kiállítások, stb.).

1111 Budapest XI., Egry József utca 3. :: email: :: tel: +36 1 310-2948 :: OM: 102794